Programa Eskişehir’de görevli 25 öğretmen katıldı. Öğretmenler 2 hafta boyunca farklı disiplinlerde alan uzmanlarından eğitimler aldılar. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen'de katıldı. Çalışmalarla ilgili bir konuşma yapan Özen, "Çocuk ihmali ve istismarının hem önlenmesinde hem de mağdur çocukların tespiti, müdahale ve bildirim süreçlerinde öğretmenler kilit rol üstlenmektedir. Projede MEB’in hizmet içi planında yer alan konu başlıklarına ve programa bağlı kalınarak öğretmenlerin aktif olacakları, işe vuruk bilgilerle ve etkinliklerle zenginleştirilmiş bir programla bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin 2 yıllık zamanda tamamlanması beklenmektedir. Çalışma sonuçlandığında ilimizde görev yapan 8 bin öğretmen 30 saatlik eğitim yaşantısını tamamlamış olacaktır. Bu çalışmamızla ilimizdeki tüm öğretmenlere kapsamlı bir eğitim gerçekleştirilmiş olup, etkilerini ülkenin her yerinden hissetmeyi bekliyoruz" diye konuştu. 

 Eksi 25 Derneği Başkanı Burak Karakaya de çocuk ihmali ve istismarının önlenmesinde kamu-sivil toplum işbirliğinin çok önemli olduğunu, bu çalışmada ortak çalışmalar yürütülecek olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Hollanda Hükümeti MATRA programına, eğitici eğitimine katılan öğretmenlere ve uzmanlara da teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. 

 Konuşmaların ardından tüm katılımcıların görüşleri alındıktan sonra katılım belgeleri dağıtıldı. Kapanış ve değerlendirme konuşmalarının ardından fotoğraf çekimi ile kapanış programı sona erdi.