Başkan Ataç’ın mesajı şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 9 Eylül 1923 tarihinde Halk Fırkası adıyla kuruldu. 1924’te Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935 yılında da Cumhuriyet Halk Partisi adını aldı. 1927 yılında Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik olmak üzere dört temel ilkeyi benimseyen CHP, 1935 yılında Devletçilik ve Devrimcilik ilkelerini de benimseyerek bunu altıya çıkardı ve ambleminde 6 ok ile simgeledi. CHP, ilk genel başkanı Atatürk’ün öncülüğünde bağımsızlığı kazanan, Cumhuriyet’i kurup saltanatı kaldıran ve hilafete son veren bir partidir. Başta eğitim ve hukuk alanında olmak üzere sanayileşme ve ekonomik alanlarda, bireyin özgürleşmesi yolunda gerçekleştirdiği köklü reformlarla toplumsal değişimi sağlayan bir partidir.

1950’li yıllarda çok partili döneme geçişle Türkiye’de demokratikleşme ve çok sesliliğin önünü açmış, buna öncülük etmiş bir parti olarak, her on yılda bir sekteye uğratılan demokrasimizin yeniden inşası için çaba harcamıştır. 1960’lı yıllarda öne çıkan modernleşme süreciyle birlikte o sürecin öne çıkan olguları; göç, kentleşme, sanayileşme ve demokratikleşme çabalarına sola açılarak ve o günlerin deyimiyle “ortanın solu”nda konumlanarak çözümler üretmeye çaba harcayan CHP, 70’lerde “demokratik sol” kimliğiyle sosyal adaleti her alanda kurmak için “düzen değişikliği”ni hedeflemiştir. Bu, CHP’nin devlet partisi olmasından, halkın partisi olmasına dönüşen bir süreç olmuştur. Uluslararası ölçekte faaliyetlerini geliştiren CHP bugün Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Sosyalistler Partisi’ne de katılım göstererek, çağdaş sosyal demokrasinin evrensel değerlerini savunan bir parti durumuna gelmiştir.

Geldiğimiz süreçte; demokratikleşme, insan hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğü, gelir dağılımındaki eşitsizlik, ekonomik kriz, işsizlik, yolsuzluk ve tek adam yönetimi gibi giderek derinleşen ve karmaşık bir hâl alan sorunların üstesinden gelmede CHP’ye geçmişte olduğundan çok daha fazla görev düşmekte ve ihtiyaç duyulmaktadır.

CHP’nin, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, Türkiye’nin kurucu partisi olması ve 95 yıllık köklü geçmişiyle günümüz Türkiye’sinin sorunlarını kökten çözmek; çağdaş, laik ve hukuk devletini yeniden inşa etmek yolunda önemli sorumlulukları vardır ve halk için halkla birlikte bunları gerçekleştirecek güce sahiptir.