Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun, doğaya, yaban hayvanlarının yaşam alanlarına ve içinde barındırdığı biyoçeşitlilik ile var olan ekosistemlere zarar veren yasa dışı avcılığın önlenmesi yanında avcılık yapılabilmesi için bazı düzenlemeleri içerdiği belirtilerek, "Kanunda yasal avlanmanın avına izin verilen yaban hayvani türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle olacağı kayıtlıdır. Dolayısıyla bilimsel avcılıkta belli sürelerden söz edilir. Yılın her döneminde ve kuralsız avcılığın hem çevreye zarar verdiği hem de bazı yaban hayvanlarının türlerinin yok olmasına neden olduğu yaşadığımız bir gerçektir. Av hayvanlarının üreme, eş tutma ve yavru büyütme zamanlarında avlanmalarına yasak getirilerek yaban hayvanlarının planlı ve sürdürülebilir şekilde avcılığı sağlanmaktadır. Yaban hayvanlarından 58 adedinin avına Bakanlığımız uhdesinde kurulan Merkez Av Komisyonu tarafından av sezonu içinde avlanmak üzere izin verilmektedir. Eskişehir ilimizde 29 adet Devlet ve Genel Avlağı mevcut olup avlaklarımız av zenginliği ile tüm yurttan avcı çekmektedir" ifadeleri kullanıldı.