Bu kapsamdaAvukat Mail Büyükerman İlkokulu, Özel Atayurt İlkokulu ve Özel
Genç Ufuk Koleji’nde toplam 450 öğrenci, 18 öğretmen ve idarecinin katılımıyla
gerçekleşen eğitimde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden Başak Demiray
tarafından çevre kirliliği, geri dönüşüm, küresel ısınma, bilinçli tüketim alışkanlıkları
gibi konular hakkında bilgiler aktarıldı.

 Tepebaşı Belediyesi Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün desteği ile Eko-
Okullarda yıllık faaliyet programları çerçevesinde gerçekleşen eğitimlerde, Eko-okullar
İl Koordinatörü Nadir Erdem ise dünya genelinde tarım topraklarının azalması,
ormansızlaşma, fosil yakıt kullanımı sonucunda atmosferdeki sera gazlarının artması ile küresel ısınma ve iklim değişikliğinin neden olduğu çevre sorunlarından bahsetti.Düzenlenen eğitim çalışmasına katılan öğrenciler de çevre konusunda
farkındalık yaratan sunumları dikkatle dinleyerek Tepebaşı Belediyesi görevlilerine
teşekkürlerini iletti.