Eskişehir Kent Konseyi'nde yapılan toplantı ile Eskişehir Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu tanıtıldı. Spor Çalışma Grubu başkanı Süleyman Kömürcü yaptığı açıklamada, “Eskişehir Kent Konseyi olarak sporun, insanlar arasında dostluk ilişkileri kurulmasına yardımcı bir öğe olduğu düşüncesi ile Spor Çalışma Grubunu kurmuş bulunuyoruz” dedi.

Süleyman Kömürcü açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi, “Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın kutsiyeti, kıymetli ve mühimdir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Spor Çalışma Grubu olarak müsbet bilimlerin temellerine dayanan, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve erdemli, bir nesil yetişmesine katkı sağlamak amacı ile

 -Sporun evrensel değerleri olan dostluk, barış ve etik değerlere bağlı, insan odaklı bir yaklaşım içersinde, araştırmaya ve bilgiye dayalı,

- Spor ile etkileşim hâlinde olan çevre, hukuk, mimari, müzik, edebiyat, eğitim, kültür ve diğer sanatlarla iletişimin sağlanmasını, olimpizm ve olimpik hareket konularındaki etkinlik ve çalışmalara destek olunması, böylece olimpizm idealleri ve olimpik hareketten başlayarak ülkemiz ve kentimiz insanlarının toplu veya kişisel olarak fiziksel hareketleri sıkça yaparak, çağdaş, çok yönlü, dengeli, çevreye saygılı ve sağlıklı birer insan olarak cumhuriyet ilkeleri ile örtüşüp spor yapmanın rahatlatıcı doyumu içinde, barışçı ve sorumluluk sahibi birer yurttaş olmalarına önderlik edilecek, böylece Eskişehir halkının spor ile ilgili kendi özerk iletişimlerini kurmalarının yanı sıra dünya ile bütünleşmelerine yardımcı olmak temel amacımızdır.

Üretkenliğimizle Türk sporuna ve şehrimizin sporuna katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımıza katkı sağlamak isteyen sporcu, eğitmen ve yönetici arkadaşlarımı Kent Konseyi Spor Çalışma Grubuna gönüllülük esasına dayalı olarak aramıza katılmaya davet ediyoruz.”