TEİ yönetiminin hazırladığı tedarik ürün ihtiyaçları ve potansiyel proje konularıyla, üretim süreçlerinin ESOGÜ öğretim üyeleri ve TEİ yöneticileriyle birlikte ayrıntılı olarak ele alındığı toplantıda; bazı mühendislik konularıyla ilgili olarak özellikle Türkiye'de hiçbir üniversitede henüz yapılmamış spesifik çalışma alanlarının ESOGÜ’de yüksek lisans, doktora düzeyinde ve diğer akademik çalışmalarla yürütülüyor olmasının işbirliği çalışmalarında büyük avantajlar sağlayacağı dile getirildi.
Toplantıda bir konuşma yapan Prof. Dr. Hasan Gönen, ESOGÜ’nün bölge üniversitesi olma yükümlülüğüne vurgu yaparak bir süredir havacılık ve uzay alanındaki çalışmaları, patent oluşturacak düzeyde ürünlere dönüştürerek yüksek teknolojili ürünlere olan ihtiyacı karşılamayı amaçladıklarını ve buna paralel olarak da kamu ve özel kuruluşlarla yakın temasta olduklarını söyledi. Bu toplantının amacının da TEİ ile yapılabilecek ortak çalışmaları görüşerek ihtiyaçları projelendirmek, ürün ve hizmet çıktılarıyla çalışmaları değerlendirmek olduğunu belirtti.
TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ise daha önceki toplantılarda öğretim üyeleriyle birlikte çalışma alanları belirleyerek, belli başlıkları paylaşarak ESOGÜ’den talep ettikleri ve ihtiyaç dahilindeki projeleri çıkarttıklarını, ESOGÜ- TEİ işbirliği ile TEİ’nin ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma merkezleri oluşturarak bu projeleri yürütmeyi amaçladıklarını ifade etti.
Toplantının kapanışında kısa bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Hasan Gönen, verimli bir toplantı olduğunu, somut adımlar atılması adına çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.
Öte yandan toplantıya ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ve TEİ yöneticileri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı ve öğretim üyeleri, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü katıldı.