YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICIDIR

Bu programın bir anlamda ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Günay, ‘’Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 100 günlük icraat programını açıkladı. En önemli vurgular yeni sistem yapılanması, demokratik sistem, etkin icraat ve denetim sistemi, bütçe disiplini ve itici güç olarak tanımlanan 400 proje üzerine olmuştur. Bana göre en önemli değişim hızlı kamu sisteminin oluşması ve tüm icraat, plan ve projelerin takibini sağlayacak denetim ve gözetim sisteminin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmasıdır. Yeni sistemde dijital altyapı ve teknoloji kullanımı ile zaman ve kaynak tasarrufu, verimlilik artışı hedeflemiştir. Tüm bu icraatların maliyeti ve yol haritası belirlenmiş ve 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yol haritası olarak orta vadeli programının Ağustos ayının sonunda, uzun vadeli programın (2023) ise Kasım ayının sonuna kadar açıklanacağı paylaşılmıştır. Piyasaların en önemli beklentisi hedefleri net, şeffaf, uygulama takvimi belli olan programlardır. Yeni sistemde bu ilk paylaşımın çok önemli olduğuna inanıyorum, sistemin etkinliği, verimliliği, şeffaflığı ve uygulanabilirliği açısından çok önemli değişimleri kapsamaktadır, yeni bir dönemin başlangıcıdır.’’ Şeklinde konuştu.

DAHA FAZLA KADIN, GENÇ VE ENGELLİ İSTİHDAM EDİLECEK

Kadın ve gençlere yönelik birçok projeye imza atan Prof. Dr. Günay, 100 Günlük Program’ın kadın, genç ve engellilere yönelik maddelerini ise, ‘’Yeni nesil yapısal reformların gerekliliğini hep gündeme getiriyoruz. İşte bu ilk 100 günlük eylem planında bu yapısal reformların kapsandığı ve bazılarının altyapısının oluşturulduğu görüyoruz. Bu reformlar, eğitim, hukuk, ekonomi, kamu yönetimi ve güvenlik gibi başlıklardan oluşmakta. Bu reformların yanı sıra kamuoyunun duyarlı olduğu çocuk istismarı gibi konularda da adım atılacak. Ayrıca 400  bin  gencimizin faydalanması beklenen  “Bedelli  Askerlik  Hizmeti” uygulamaya  geçirilecek. Son 16 yılda 242 milyarlık sosyal yardım yapıldı. Ancak amaç sosyal yardıma muhtaç kesime belli bir süre destek verirken onları istihdama kazandırmak ve üretken duruma geçirmek ve muhtaçlıktan kurtarmak olmalı. Bu konuda önemli adımlar atılacak, kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon ilave kaynak sağlanacak.’’ Şeklinde değerlendirdi.

EĞİTİM VE YARGIDA İHTİYAÇ DUYULAN REFORMLAR

Eğitim ve yargı konusundaki programa ilişkin ise Günay ‘’Eğitim reformu konusunda ise ilk 100 günde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiğini görüyoruz. Eğitimcilerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirecek çalışmaların başlatılması ve profesyonel eğitim yöneticiliği sistemine geçilmesi önemli bir adımdır. Öğrenciler tarafında ise ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimsel izlenmesine yönelik “e‐portfolyo sistemi”nin kurulması, çalışma planlarını ve insan kaynağı için “Büyük Veri” sistemi kurulması çok önemli altyapı çalışmalarıdır. Ayrıca müfredata disiplinler arası algoritmik düşünme, senaryo, kritik düşünme, robotik konularının entegre edilmesi çağdaş ve vizyoner bir bakış açısını yansıtmaktadır.

Yargıda iş yükünün azaltılması, zaman ve kaynak tasarrufuna gidecek uygulama ve hedef süre uygulamasını çok önemsiyorum. Bu hukuk sisteminin etkinliğini artırırken, yargıda reformist uygulamaların altyapısını da hazırlayacaktır.’’ Şeklinde konuştu.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİM VE İHRACAT

Ekonomik konusunda özellikle katma değeri yüksek üretimin ve ihracatın desteklenmesi konusunun önemine değinen Günay, ‘’Ekonomide yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi, katma değeri yüksek üretim-ihracat ve KOBİ’ler üzerine dizayn edilmiş bir eylem planı hedeflenmiştir. Yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için ‘Yüksek Teknoloji Destek’ Programlarının oluşturulması, teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere yaklaşık 1.225 Milyon lira destek sağlanması, EXIMBANK müşteri sayısının artırılması ve KOBİ’lerin payının yükseltilmesi önemli adımlardır. Yeni nesil  Serbest  Bölgelerin kurulması ve mevcut Serbest Bölgelerin katma değerli yatırım ve ihracata yönlendirilmesi çok önemli bir ivme katacaktır.’’ Şeklinde açıklamada bulundu.

TERÖRLE MÜCADELEYE DEVAM

Günay, programdaki terörle mücadele başlığı ile ilgili ise ‘’Türkiye’nin bulunduğu coğrafya, jeopolitik konumu ve son beş yılda bölgede yaşananlar nedeni ile  öne çıkan alan savunma sanayi olmuştur. 400 projenin 48’i teknoloji ağırlıklı savunma projesidir. Bu tüm dünyaya verilen önem bir mesajdır. Türkiye ulusal ve sınır ötesi güvenlik konusunda taviz vermeden yoluna devam edeceğinin mesajıdır.’’ Şeklinde açıklamada bulundu. 

ESKİŞEHİR’E YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Eskişehir’e yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile ilgili ise Günay, ‘’Eskişehir’e doğrudan yansıyacak icraatlar içinde millet bahçesi, Frigya Vadisi, Alpu termik santral ve şehir hastanesi konusunun yer aldığını görüyoruz. İlk protokolü imzalanan millet bahçesi olarak, Eskişehir Millet Bahçesi’nin temeli atılan ilk millet bahçelerinden biri olacağını inanıyoruz. Frigya Vadilerinin “Anadolu Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi” çerçevesinde Seyitgazi ve Han ilçelerimiz proje kapsamındadır. Yerli kömür kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması kapsamında Alpu’da yaklaşık 1.000 MW kurulu gücünde termik santral kurulması için ihale sürecinin başlayacağı açıklanmıştır. Ayrıca, Eskişehir Şehir Hastanesi faaliyete geçecek yüksek teknolojili şehir hastaneleri arasında yer almıştır. Şehrimize yatırımlar devam edecek.’’ şeklinde açıklamada bulundu.