KATKI YÜZDE 2'E ÇIKARILACAK
   Bu kapsamda, sistemin daha etkin hale getirilmesi için yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak. Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 20 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılabilecek ve azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine konulması öngörülen devlet katkısına ilişkin ödenek Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ve uygulaması bütünüyle Hazine Müsteşarlığınca yürütülecek.

HARCIN GERİ ALINMASI İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK
   Nispi tapu harçlarının, konutları bu madde çerçevesinde açılan konut hesaplarına istinaden devralanlar açısından farklılaştırılmasına yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilecek. Haksız olarak harçların eksik ödenmiş olması durumunda, harcın geri alınmasına ilişkin düzenleme yapılacak.