Öncelikle bakanlığı kurban alacak kişilerin hayvanları online sorgulamalarını sağlayan bir hizmeti olduğunu hatırlatalım. Bunun için  https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ adresine girerek hayvanın küpe numarası ile tür, ırk, cinsiyet, yapılan aşılar ve yaş bilgilerini sorgulayabilirsiniz.

Bu sorgulama için tabiki alacağınız veya aldığınız hayvanın küpeli olmasına dikkat etmelisiniz. Bunun yanında büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi de aranmalıdır.

   Kurban edilecek hayvan deve için beş, sığır ve manda için iki, koyun ve keçi için bir yaşını doldurması gerekmektedir. Bunun yanında koyun besili ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra kurban edilebilir.

a) Gebe olan,

b) Yeni doğum yapmış olan,

c) Damızlık değeri yüksek dişi hayvanlar,

ç) Yüksek ateşi olan,

d) Yara, şişlik ve ödemi olan,

e) Bakışları ve dış görünümü canlı olmayan,

f) Kılları karışık ve mat halde olan,

g) Salya ve gözde akıntısı bulunan,

ğ) Öksürük, nefes darlığı, pis kokulu burun akıntısı olan,

h) Pis kokulu ishali olan,

ı) Bir veya iki gözü kör olan,

i) Cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı olan,

j) Kötürüm derecesinde zayıf ve düşkün olan,

k) Kulak ve memesinin kesik olan,

l) Boynuzlarından bir veya ikisi kökünden kırık olan (doğuştan boynuzsuz olanlar hariç),

m) Dişlerinin tamamı veya çoğu dökük olan,

n) Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan,

hayvanların kurban olarak satın alınmaması gerekmektedir.

 

 

Kurbanlık Hayvan Kesiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Kurbanlık hayvanların kesimi şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbahalar ile belediyeler tarafından sadece kurban kesimi için hazırlanmış, alt ve üst yapıları bulunan kesim yerlerinde ve Kurban Hizmetleri Komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde yapılmalıdır. Köyde ve kesim yeri bulunmayan yerlerde ise bahçelerde usulüne uygun olarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde kesim yapılır. Ancak cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kesim yasaktır. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir.

Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğer ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli, hayvanların çıkarmayacağı derinlikte çukura gömülerek bertaraf edilmelidir. İnsan ve hayvan sağlığının korunması, antimikrobiyal direnç gelişimin önlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması için profilaktik amaçlı antibiyotik kullanılmaması konusunda serbest veteriner hekimler bilgilendirilmiştir. Antibiyotik kullanımının endike olduğu durumlarda, Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce kurbanlık hayvan sevk başlangıç tarihleri ile ilaç kalıntı arınma sürelerine dikkat edilecektir.

Etlerin Dinlendirilmesi ve Saklanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler, sıcak ve taze olduğu için (+14)(+20)°C’de 5-6 saat dinlendirilmeli ve daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılmalıdır.  Kıymalık, kızartma ve haşlamalık etler ayrılmalıdır. Kullanım miktarlarına göre ambalajlanmalı ve +4°C de soğutulmalıdır. Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden soğutucuya konursa, etlerdeki kasılmadan dolayı iç ısı yeterince düşmez ve et sıcak kalır; birkaç gün sonra kaba etler içlerinden bozulmaya başlar. Bu şekilde yeşillenip kokuşan etler tüketilmemelidir.
Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeye başlanmalıdır. Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi pişmez, sert ve lezzeti azdır. Olgunlaşmış etler daha kolay işlenir, kolay pişer, gevrek ve lezzetlidir. Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra -18°C de 6 ay saklanabilir.