Yeni dönemin şlk meclisi bugün yemin ederek görevine başlayacak. Yeni seçilen  600 milletvekili şu yemini edecekler:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim."

Sonrasında meclis başkanlığı için adaylık başvuruları yapılacak. 12 Temmuz günü meclis başkanlık seçimi yapılarak meclisin görev dağılımı tamamlanacak.