Açıklamada, bölünme halinde ne yeni kurulacak üniversitenin Anadolu Üniversitesi kadar güçlü ne de bölünme sonrası Anadolu Üniversitesi'nin mevcut hali kadar güçlü olacağı belirtilerek, “TBMM’ye sevk edilen yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin tasarıda, Anadolu Üniversitesi’nin öğrenci sayısı ve birimlerinin yerleşkeleri dikkate alınarak bölünmesi ve Eskişehir’de yeni bir üniversite kurulması teklif edilmektedir. Anadolu Üniversitesi’nin örgün öğrenci sayısı yalnızca 34 bin 40’dır. Anadolu Üniversitesi’nin bölünmesi planlanan birimlerinin üniversiteye yaptığı katkılar ve üniversite imkanlarının bu birimlere yaptığı katkılar sebebiyle üniversitemiz ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir üniversite haline gelmiştir. Bölünmenin gerçekleşmesi durumunda, ne yeni kurulacak üniversite Anadolu Üniversitesi kadar güçlü ne de bölünme sonrası Anadolu Üniversitesi mevcut hali kadar güçlü olacaktır. Diğer taraftan Fen Fakültesi, Anadolu Üniversitesi’nin Yunus Emre yerleşkesinde yer almaktadır ve zaman içinde mekansal araştırma alt yapısını tamamlamış olup, Türkiye’de eğitim ve araştırma konusunda öncü fakültelerden biri olmuştur. Üniversitemizin bölünmesi durumunda, Fen Fakültesi’nin yeni kurulacak üniversitenin yerleşkesine taşınması gerekecektir. Mevcut tasarıda Fen Fakültesi’nin Yunus Emre Yerleşkesi’nde yer alıyor olması dikkate alınmamıştır. Bu hususları Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim elemanları olarak kamuoyuna saygılarımızla sunarız” diye belirtildi.