Dün Porsuk Barajı’ndaki durumu basın mensupları ile birlikte yerinde inceleyen
Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediye Başkanları durum karşısında adeta isyan ettiler.

“Eskişehir’in en büyük su kaynağı olan ve Kütahya ili ile birlikte kullanılan Porsuk Çayı Barajı’nda azalan su seviyesi karşısında, başta DSİ Bölge Müdürlüğü ve Eskişehir Valiliği bürokrasisinde tam bir vurdum duymazlık sürmektedir” diyen başkanlar, konunun AKP’li Eskişehir Milletvekillerini de Bakanlıklar nezdinde harekete geçerek Polatlı’lı sebze ekicilerinin isteğine uyarak DSİ’ye Ankara’dan verilen talimatla Porsuk Çayı suyunun vahşice kullanılmasına son verilmesini sağlamalarını istediler.
DSİ Bölge Müdürlüğü yönetiminde olan “Porsuk Baraj Gölü Sularının Kullanım Hakları” konusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile DSİ arasında belirlenen anlaşmaya göre baraj sularının %21’i Eskişehir’in içme ve kullanma suyu olarak, %36’sı sulama, %28’i taşkın koruma ve %15’i de enerji elde etmek için kullanılmayı şarta bağlamaktadır. Yine aynı anlaşmaya göre bu su miktarının 320 milyon metreküp olmasını öngörmüştür. Mevsim nedeniyle barajdaki kullanılabilir su miktarının 320 milyon metreküpün altında olması halinde barajdan sulama amaçlı miktarda kısıtlama yapılması hükmü de anlaşmada yer almıştır. Hal
böyleyken Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Sulama Birliği’nin kurak geçeceği anlaşılan mevsimlerde çiftçilerin çok su gerektiren yeşil yapraklı sebzeler yerine kuru ziraate elverişli ekim yapmaları uyarılarına uymamayı alışkanlık haline getiren Polatlılı ekiciler hükümet ve Ankara bürokrasisine yaptıkları siyasi baskı ile Eskişehir DSİ Bölge Müdürlüğü’ne verdirilen talimatlarla, sulama kanalları dışında Porsuk’un ana yatağına verilen su kapaklarını sonuna kadar açtırarak baraj su seviyesinin hızla düşmesine sebep olmaktadırlar. Bu durum karşısında Eskişehirlilerin ve Belediyelerin uyarıları ile şikayetleri karşısında yetkili idarecilerin Ankara
baskısı karşısında susmaları dikkat çekicidir.

Yılda Eskişehir’e verilen 165 milyon metreküp su rezervinin bu yıl Temmuz ayı başından itibaren günde 1.100.000 metreküpü Porsuk yatağına ve oradan da Polatlı’ya verilmektedir. Vahşi sulama olarak kullanılan bu miktar her gün verilen 800.000 metreküpü ile gittikçe artmaktadır. Diğer bir deyişle Polatlı’ya Eskişehir halkını cezalandırır gibi su verilmektedir. Ayrıca içme ve kullanma amaçlı alınan suyun miktarı yanında kalitesi de oldukça önemlidir. Porsuk Baraj Gölü’nün doluluk oranı düştükçe yıllardır hunharca kirletilen Porsuk Baraj Gölü’nün tabanına daha da yaklaşılacak ve burada yıllardır biriken ağır metaller de bir problem olarak ortaya çıkacaktır. Bu gibi problemler ise Eskişehir halkının içme ve kullanma suyunu sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırmak için çalışan ESKİ Genel Müdürlüğü’nü
pahalı ve zor arıtım tekniklerini uygulamaya mecbur bırakacak, aynı zamanda 2019 yılını halkın susuz geçirmesine sebep olacak ve Eskişehirlilerin 2019 yılını susuz geçirmesi sonucunu doğuracaktır.