Eskişehir’in içme ve kullanma suyu kaynağı Porsuk Baraj Gölü Havzası’nın (PBGH) değerlendirilmesi için tavsiyelerde bulunan Bakal, “Su tartışmalarına girmeden suyumuz ne kadar verimli kullanabiliyoruz, onu tartışmalıyız” dedi.

“Ülkemiz akarsularında Havza Yönetim Sistemi Uygulaması ile işlemler tek elden takip edilmeli”
Sadece Eskişehir özelinde değil ülke genelinde akarsu tartışmaları olduğunu ifade eden Genel Başkan Süleyman Bakal, çözüm için tavsiyelerde bulundu. Bakal yaptığı açıklamada, “Suyun canlılar, insanlar için ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek. Eskişehir özelinde düşündüğümüzde PBGH kent merkezinin alternatifi olmayan yegane içme ve kullanma suyu kaynağıdır. Ancak Porsuk Nehri Eskişehir kent merkezi dışında; çıktığı Murat Dağı’ndan denize ulaşıncaya kadar bütün ekosisteme hayat veren çok önemli bir kaynak vasfına da sahip. Suyu kimin kullanacağı tartışmalarına girmeden, suyumuzu ne kadar verimli kullanabiliyoruz? Önce bunları konuşmalıyız. Son günlerde suyun ne kadarını kim kullanacak tartışmaları kamuoyunu meşgul etmektedir. Ortak, buz gibi devlet aklını kullanacaklar birbirlerini suçlamakta basın aracılığı ile konuşmaktadır. Uzun yıllardır PBGH konusunda çalışma yapan bir Sivil Toplum Kuruluşu olan TÜKDES kamuoyuna aşağıdaki önerilerde bulunmaktadır. Porsuk, Murat Dağı’ndan itibaren kimyasal ve biyolojik kirleticilerden arındırılmalıdır. Bu amaçla yürürlüğe konulan PBGH Özel Hükümleri uygulanmaları takip edilmeli, gereken maddeler yenilenmelidir. Sulama kanalları, sulama sistemleri suya en az zayiat verecek şekilde modernize edilmelidir. Eskişehir şehir şebeke suyu dağıtım sistemi elden geçirilmeli arıtma tesislerinden basılan su ile musluklardan akan su miktarı arasındaki fark asgariye indirilmelidir. Tarımsal sulamada kullanılan su miktarını azaltmak ve verimi arttırmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Tüm bu benzeri önerilerin uygulanabilmesi için ülkemiz akarsularında Havza Yönetim Sistemi Uygulamasına geçilmeli işlemler tek elden takip edilmelidir” dedi.