TUBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Programı kapsamında Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Tokyo TEACH Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen "Kabuk Depremleri Nedeniyle Oluşan Kuvvetli Yer Hareketleri Simulasyonu İçin Jeolojik Yapıların Modellenmesi Ortak Projesi" çalışmalarında Eskişehir ili pilot bölge seçildi.

    Proje kapsamında Eskişehir'i etkileyebilecek senaryo depremlerin, farklı yükseklik ve özellikteki binalar üzerinde oluşturacağı hasarların tahmin edilmesi planlanıyor. Prof. Dr. Hiroaki Yamanaka koordinatörlüğündeki 6 kişilik Japon araştırma ekibi ile İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Oğuz Özel koordinasyonundaki ekip tarafından ilk olarak titreşim periyotu yapıldı. Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bahçesinde yapılan çalışmalarda hız ve ivme ölçer cihazlarla zemin hakim titreşimi ile bina doğal titreşim periyotu çalışması tamamlandı. Veriler elektronik ortamda işlenerek, binada deprem salınımı olup olmayacağı belirlenecek. Jeofizik, jeolojik ve yapısal araştırmaların yürütülmekte olduğu Uluslararası Proje, Eskişehir AFAD tarafından da destekleniyor.