Panelde konuşmacı olarak Sendika Uzmanı Onur Bakır yer aldı. Panelin gündem maddelerini; başvurular, süreç ve sınavlar, kadroya/şirkete geçiş, hak ve ücretler ile dışarıda kalanlar başlıkları oluşturdu.

    Panelin gündem maddelerinden bahseden Bakır çıkarılan KHK ile ilgili, “Taşeron işçilerin OHAL ile ilgili bir alakası yoktur, öyleyse neden OHAL sürecinde taşeron işçiler hakkında KHK çıkarıldı? Olağanüstü hal sürecinde çıkarılan KHK için dava açılamaz kararı alınmıştı. Bu yüzden anayasa mahkemesine başvuramıyoruz. Bunu sebebi bu kararı anayasa mahkemesinden kaçırmaktır.” şeklinde konuşan  Bakır, “Tek bir işçi dışarıda bırakılmayacak denildi. Ama KİTler, bankalar, ajanslar, çağrı merkezi çalışanları, anahtar teslim ve yapım işi ihlallerinde çalışanlar kapsam dışında bırakıldı.” dedi.

  Kadroya alınma koşullarına değinen Bakır, mevsimlik işçilerin kadroya alınmayacağını, yıl boyunca devam eden süreklilik arz eden işçilerin kadroya alınacağını açıkladı. Bakır, “Koşul, şart yok denilmişti. Emekli olup çalışmaya devam edenler, henüz emekli olmamış kişilerin başvuru hakları bulunmuyor, kısaca onlarda dışarda bırakılıyor. Memur değil işçi alıyorsun, niye şartlar koyuyorsun diye düşünmek de gerek.” derken güvenlik ve arşiv soruşturması konusuna değinen Onur Bakır, arşiv araştırma kapsamının da oldukça geniş olduğunu belirtti.

  Bakır, merkezi idarede çalışan kişilerin çalıştıkları idareye başvurmalarının gerektiğini, başvurularının alındığına dair bir evrak kaydının da alınması gerektiğini ifade etti. Başvuru formu, 5 adet vesikalık fotoğraf ve güvenlik ve arşiv araştırması formu verilmesi gerektiğini anlatan Bakır, “Başka bir form veya kullanılmış form kullanılamaz. Formda asla yanlış bilgi girilmesin ve eksik bırakılmasın.” dedi.

Kıdem tazminatı konusundan bahseden Bakır, “Başvuru sırasında beyan belgesi yeterli oluyor, sulh sözleşmesinin imzalanmasına gerek yok. Böylece daha önceki taşeron işinizde ödenmeyen ücretleriniz var ise sulh sözleşmesini imzaladığınız takdirde bunu talep edemezsiniz. İmzalamadığınız takdirde eski alacaklarınız için kıdem tazminat hakkının korunması gerektiğini söyleyebilirim. Başvurular bittikten kadroya alındıktan sonra sulh sözleşmesini imzalayabilirsiniz ancak başvuru sürecindeyken, kadroya alınıp alınmadığınız belli değilken bu evrakın imzalanmaması gerek.” dedi.

 Onur Bakır ayrıca sınav konusunda herhangi net bir bilginin olmadığını, sözlü ve yazılı sınavların yapılabileceğini sadece uygulamalı sınavların yapılmayacağını, soruların valilik tarafından oluşturulacağını ve işçilerin çalıştıkları kurumlar ile ilgili soruların çıkacağı belirtildi.