Eskişehir'de yapılması planlanan Kömürlü Termik Santral ihale süresi uzatıldı. Kömürlü Termik Santral için ön yeterlilik ve son teklif verme tarih ve saati 17/10/2018 günü saat 17:00 olarak belirledi.

Özelleştirme Daire Başkanlığı resmi sitesinde yayılanan ilan şu şekilde;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Enerji Üretim Alanı’nda kömüre dayalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla; Eskişehir İli, Alpu İlçesi sınırlarında bulunan ve Elektrik Üretim A.Ş.ye ait olan ER:3360209, S:85839 no.lu ruhsat sahası içerisindeki Kömür Rezerv Alanı’nın 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 18. maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği 27/09/2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarih ve saati 17/10/2018 günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır.