9 kişi olan Toprak Koruma Kurulu’na yedek üye olan DSİ de ilave edildi. Termik santral kurulması düşünülen alanın tarla (tarım arazisi) vasfından çıkarılarak üzerinde tesis yapılabilir alan haline getirilebilmesi için yapılan oylamada devlet daireleri olan Bayındırlık, Çevre ve Şehircilik, Tarım İl Müdürlüğü, DSİ, gibi kurumlarla Ziraat Fakültesi’nin aralarında olduğu kurumlar kabul oyu verdi.

KARŞI DAVA AÇILACAK

Buna karşılık Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve TEMA ret oyu kullandı. Karar çıkabilmesi için 7 kabul oyu gerekirken 6 kabul olunca 2/3 çoğunluk oyu sağlanamadı. Eskişehirlilerin de büyük karşı mücadele verdiği kömürlü termik santral konusunda nasıl bir karar çıkacağı merakla beklenirken, Ziraat Mühendisleri Odası’nın karşı dava açacağı öğrenildi.

Kaynak : Milli İrade Gazetesi