Bugün tabipler odasından yapılan açıklama ile gözaltının en kısa sürede bitirilmesi ve gözaltındaki kişilerin görevlerine dönmeleri talep edildi. DİSK – KESK – TMMOB – EBTO adına DİSK Bölge Temsilcisi Günay Ayaz tarafından yapılan açıklamada; “TTB’nin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” başlıklı hekimliğin binlerce yıllık değerlerini savunmaktan başka hiçbir ifade içermeyen basın açıklaması hedef haline getirildi. İçinde hiçbir suç unsuru olmayan açıklama için soruşturma açanlar, her birinin adresi belli olan şehrimizin saygın doktorlarından Dr. Nazım Yılmaz’ında içinde bulunduğu TTB Merkez Konsey yöneticileri ifadeye davet edilmek yerine evleri basılarak gözaltına alınmıştır. Yıllardır siyasi iktidarın hedefinde olan TTB’ye İçişleri bakanlığı ve yandaş sendika Sağlık-Sen’in şikayetiyle, birkaç gün geçmeden, toplumsal sorunlarda göremediğimiz bir hızla harekete geçen savcılar 12 Eylül’de bile görülmeyen şekilde TTB merkez binası, yöneticilerin evleri, iş yerleri basılarak gözaltına alınması tüm demokrasi ve barış yanlılarına yönelik açık bir susturma operasyonudur. Muhalif tüm kesimlere yönelik bir gözdağıdır, korkutma amaçlıdır. Hekimleri görevi yaşatmaktır. Yeminine bağlı kaldığı için hekimler cezalandırılamaz. Hiç kimse bizlerden iktidar hırsları için Gençlerimizin ölmesini, çocuklarımızın geleceğinin karartılmasını, ekmeğimizin daha fazla küçülmesi karşısında susmamızı beklemesin. Bizler ülkede barış dünyada barış demeye devam edeceğiz. Üzülerek belirtmek istiyoruz ki, doludizgin uçuruma doğru itilmektedir. Gidişattan kaygı duyanların sıranın kendilerine gelmeden emek, demokrasi ve barış talebi etrafında bir araya gelmeleri ve mücadele etmeleri dışında bir yol, bir seçenek yoktur. Başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere, temel hak ve özgürlükleri, hukuku askıya alarak suç işleyen iktidarı bu politikalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz. Gözaltına alınan TTB yöneticileri derhal serbest bırakılmalı, başlatılan işlemler sonlandırılmalıdır.” denildi.