Bir oteldeki toplantıya; Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Alkan ve müdür yardımcıları, şube müdürleri, Almanya-İngiltere-Slovakya-Ankara Üniversitesinden proje ortaklarının temsilcileri, Eskişehir'de bulunan resmi kurumlar, belediye başkanlıkları, sivil toplum kuruluşlarının ve bazı gıda firmalarının yetkilileri olmak üzere 120 kişi katılım sağladı.

Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, yaptığı konuşmada, bu proje ile Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi olan "HACCP" ile gıda güvenliğinin sağlanması adına olumlu gelişmeler sağlanacağını, proje kapsamında hazırlanan 8 adet eğitim modülünün Türkçe, İngilizce, Almanca ve Slovakça dillerinde olması ile uluslararası boyutu olduğunu, Eskişehir ve ülkemiz için önemini vurguladı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Alkan ie konuşmasında; Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projeleri başvuru sonuçlarına göre; Avrupa Birliği Komisyonuna sunulan 287 adet proje teklifinden, Yenilik Geliştirmeye Yönelik Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 25 proje teklifinin hibe almaya hak kazandığını, İl Müdürlüğünün projesinin de bu projeler arasında yer aldığını ifade etti. Projenin Türkiye'de ilk olması ve pilot proje olması ve 35 dersin 4 dilde hazırlanması ile sadece ülkemizde değil tüm AB ülkeleri ve diğer ülkelerde de ilgili kişiler uzaktan eğitim alacaklarından kurumsal, bölgesel ve uluslararası düzeyde olumlu etkilerinden bahsetti. Böylelikle Gıda Güvenliği ve HACCP Uygulamalarında ülkeler arası farklılıkların en aza indirileceğini ifade etti.
Proje koordinatörü Veteriner Hekim Dr. Hatice Olcay; projenin somut ve soyut kazanımları, amacı, hedefleri, HACCP Eğitim Modüllerinin içeriği hakkında bilgi verdi.

Projenin Almanya Ortağı Tuncay Özer; Proje web sitesi ve ICT Eğitim Modüllerinin teknik özellikleri, sınav ve sertifika şartları hakkında, Slovakya Tarım Üniversitesinden Dr. Peter Zajac ise Slovakya’daki HACCP Uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Projenin kapanış toplantısında proje ortağı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli; Gıda Güvenliğini Etkileyen Tehlikeler ve HACCP konularında sunum yaptı.
Eğitim sonunda kapanış konuşması yapılarak, anı fotoğrafları eşliğinde iyi dilek ve temenni ile toplantı ve öğle yemeği sonrası program sonlandırıldı.