Büyük bir çoğunluğunu Türkiye burslusu öğrencilerin oluşturduğu Anadolu TÖMER, uluslararası öğrencilerin Türkçe öğrenimlerinin ardından Anadolu Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini daha rahat bir şekilde sürdürmelerinin de önünü açıyor. Uluslararası öğrenciler aynı zamanda akademik düzeyde Türkçe bilgisini de TÖMER sayesinde edinmiş oluyor. Bu uygulama ile uluslararası öğrenciler; not alma, sunum ve araştırma yapma, akademik nitelikte yazı yazma ve rapor hazırlamaya yönelik bilgilerini de geliştirebildikleri gibi kendi alanlarındaki terimleri daha rahat anlayabilme olanağına sahip oluyorlar. Öğrencilerin, bütün bu kazanımları elde edebilmeleri ve yeterli düzeyde Türkçe dil bilgisine sahip olabilmeleri için de 9 fakülte ve 24 bölüm aracılığıyla haftada iki derse katılımları sağlanıyor. Geçen yıl başlatılan ve oldukça verim alınan Türkçe eğitimlere yönelik uygulamaların bu yıl da genişletilerek daha verimli hâle getirilmesi ise TÖMER’in başlıca hedefleri arasında yer alıyor.