Bakanlığın "vergiye uyumlu mükellef" oalrak tanımladığı ve vergisini düzenli ödeyen mükelleflere 1 Ocak'tan itibaren vergi indirimi başlıyor. Zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlarla finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç kurumlar vergisi mükellefleri arasından vergisini düzenli ödeyenlerin yıllık beyannameleri üzerinden hesaplanan vergilerinin yüzde 5'i indirilecek.Ancak bu indirim 1 Milyon TL den fazla olmayacak.

Bu haktan faydalanabilmek için beyanname yılı dahil son 3 yıla ait beyannamelerin zamanında verilmiş olması gerekiyor