Av. Murat Çatalbaş, Türkiye'nin ve uluslararası toplumun terör örgütü olarak kabul ettiği ayrılıkçı yapının sebebiyet verdiği ve tekrarı muhakkak olan terör saldırılarına karşı iç ve dış güvenlik olarak da adlandırılan milli güvenliğini, ulusal yararlarını ve toprak bütünlüğünü müdafaa etme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Çatalbaş, bu harekât ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bazı devletlerin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’nin 51. maddesi üzerinden yaptığı genişletici yoruma dahi ihtiyaç duymaksızın, Uluslararası Kamu Hukuku’ndan kaynaklanan hakkını kullandığını ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade etti.
Av. Çatalbaş, pek çok devletin Türkiye’nin yalnızca meşru savunma hakkını kullandığını kabul ettiğine ilişkin açık kaynaklardan elde edilen beyanlarının da bu hususu desteklediğini belirterek, Afrin harekatına uygulanamayacağı iddiasının doğru olmamakla birlikte kabulü halinde dahi Uluslararası Teamül Hukuku normu olan zaruret halinden kaynaklanmakta olup, bunun da Türkiye'nin bekası için en temel hakkı olduğunu, Zeytin Dalı Harekatı'nın meşru müdafaa hakkı ve uluslararası hukuka da uygun olduğunu aktardı.